3 vragen over het basisinkomen met een kort en bondig antwoord.

1 Waarom is een basisinkomen nodig?
'Door de robotisering vinden enorme verschuivingen plaats in onze economie. Computers zullen routineuze en voorspelbare jobs vervangen. Mensen zonder de juiste skills dreigen uit de boot te vallen. Zo creëer je een economisch probleem met toenemende ongelijkheid en mensen die gevangen raken in armoede. Een basisinkomen kan dat opvangen en toelaten dat talent gemobiliseerd wordt en dat iedereen de nodige kansen krijgt.'

2 Biedt de sociale zekerheid geen voldoende vangnet?
'Onze sociale zekerheid stamt nog uit de vorige eeuw en is niet voorzien op de verandering. Het systeem is te ingewikkeld, het werkt misbruik in de hand en het dreigt door alle koterijen onbetaalbaar te worden. Het is tijd dat we een nieuw huis bouwen. Een basisinkomen is een transparant en betaalbaar alternatief.'

3 Is een basisinkomen echt betaalbaar?
'Omdat een basisinkomen de bestaande uitkeringen vervangt, is meer dan de helft van het nodige geld al aanwezig. Zonder tal van uitkeringen en controles kan je enorm besparen op de administratie. Je zal ook het belastingsysteem moeten herdenken. Een basisinkomen zal het ondernemerschap aanwakkeren. Alle experimenten tonen aan dat mensen niet lui worden, maar dat ze door de financiële zekerheid durven te ondernemen en hun dromen durven na te jagen.'

Bron: De Tijd, Di. 28 Mar. 2017, Pagina 9