Christina Lambrecht WinForLife Boek

“Een utopie is een realiteit in wording!”

Geboortejaar: 1955, Libenge, Congo

Professionele bezigheid: Christina woont al 37 jaar in Franstalig België. Ze is een viertalige selfmade woman, zonder academische of andere titels, maar drijvend op enthousiasme en inzet. Naast huismoeder was ze ook actief als freelance gids voor de stad Namen, als tolk voor bedrijven en vertaalster voor een uitgeverij en verzorgde ze de public relations voor een gastronomisch bedrijf. Via Vivant kwam ze in contact met het basisinkomen en sindsdien is haar enthousiasme nauwelijks nog te temperen. Vanaf 2011 neemt ze de verantwoordelijkheid rond het promoten van het Europees Burgerinitiatief voor het Basisinkomen in ons land op zich, zowel in Vlaanderen als in Franstalig en Duitstalig België. Ze gaat met pensioen, als het basisinkomen is ingevoerd!

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
“Zelf pin ik me niet vast op een bepaald model van basisinkomen, omdat alles nog in evolutie is. We zitten op het kruispunt van tal van veranderingen en het komt er nu vooral op aan de juiste richting te nemen. Het basisinkomen moet daarom deel uitmaken van een totaalpakket van hervormingen, zoals de huurprijzen, openbaar vervoer, onderwijs, voedselzekerheid, energieprijzen, eerlijke belastingen, participatieve burgerdemocratie … Een utopie is een realiteit in wording, maar moet ook kunnen evolueren naar een nieuwe utopie. Ik zie het basisinkomen daarom als een transitie-inkomen, vooral bedoeld voor jongeren die ‘willens nillens’ met de transitie te maken krijgen. “

Lees het volledige interview met Christina Lambrecht in het boek