Sarah Van Liefferinge

“Het basisinkomen kan onze verzuurde maatschappij ontdooien!”

Geboortejaar: 1981, Gent, België

Professionele bezigheid: Werkt deeltijds als leerkracht bij leerlingen met een visuele beperking

Extra info: Is vooral bekend als boegbeeld van de Belgische Piratenpartij. Haar speerpunten zijn democratisering en transparantie, de digitalisering en de impact hiervan op onze maatschappij, privacy en mensenrechten, de balans tussen individuele vrijheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
“De invoering van iets nieuws is altijd beangstigend, dat is normaal. Maar veel van de kritieken die gegeven worden op het basisinkomen, gaan ook op voor onze huidige sociale zekerheid. Angst mag ons niet leiden om een bestaand systeem dat niet meer voldoet aan de eisen van het digitale tijdperk te laten voortbestaan. Als we niet of te traag evolueren als maatschappij, kunnen we in een situatie terechtkomen waarbij er nauwelijks nog een middenklasse bestaat, en er een grote groep ‘onzekeren’ aan de onderkant van de samenleving bengelt. Dit is een voedingsbodem voor haat en extremisme, erg gevaarlijk dus.“

Lees het volledige interview met Sarah Van Liefferinge in het boek