"Niet prutsen aan details maar wezenlijk iets veranderen aan huidige problemen en uitdagingen."

Geboren: Halle, 1979
Professionele bezigheid: Diensthoofd HR
Extra info: Auteur van het boek 'Werken in Walhalla' - Dromen van een basisinkomen als een beter arbeidsmodel voor werknemers en werkgevers

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
Een bedrag dat iedereen automatisch maandelijks krijgt, zonder voorwaarden en zonder controle. Het moet hoog genoeg zijn om te kunnen leven zonder luxe en gekoppeld aan een index zodat de relatieve waarde steeds gelijk blijft.

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?
Het grote voordeel is dat het een volledige systeemomslag is, in plaats van verder wat prutsen aan details (eens besparen hier, subsidie toekennen daar,... maar wezenlijk niets veranderen aan huidige problemen en uitdagingen.) Ik zie vooral voordelen op volgende vlakken:

  • Eenvoud
  • Kan armoede uitroeien
  • Maakt mensen echt vrij en onafhankelijk
  • Kan creativiteit en innovatie doen toenemen

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?
Veel meer eenvoud, veel minder controle en meer vrijheid! Focus op positieve mens-eigenschappen in plaats van op negatieve aspecten.

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?
Ik zou niet meer wakker liggen over de toekomst van mijn kinderen, omdat hun basis gegarandeerd is en ze zekerheid hebben over hun onafhankelijkheid. Ik zou meer innerlijke rust hebben en meer ruimte maken voor het opstarten van verschillende projecten.

Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?
Het kost teveel geld: Privé-banken op 1 dag redden kostte ook enorm veel geld en toch is het gelukt. Waar een wil is is dus een weg. Er is geld genoeg in de maatschappij, alleen de verdeling groeit meer en meer krom. Over werken: niemand zal inderdaad nog onderbetaald werk willen doen. Nuttige maar zware jobs zoals verpleging, verzorging,... zullen dus beter betaald moeten worden ipv andere overbetaalde jobs die weinig maatschappelijke waarde hebben. Ik geloof trouwens niet dat mensen niets meer zullen doen. Een mens wil altijd iets ondernemen.

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
Ik ben voor een drastische invoering: een omslag die meteen alle huidige toeslagen vervangt door een basisinkomen. Daar zullen winnaars en verliezers zijn, maar als minister kan ik me dat dan wel permitteren :)
Dit omdat ik ervan overtuigd ben een basisinkomen alleen maar kan werken als men het volledig invoert, en niet bv tijdelijk of voor een beperkte groep (zoals bij veel experimenten helaas wel gebeurt).

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
Kijk eens naar al de nadelen die het huidig systeem heeft en weeg dit af tegen de risico's van iets nieuws.

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Voor mij is een basisinkomen een absolute voorwaarde voor een betere samenleving. Ik zie dat als de enige manier om echt fundamenteel alles te verbeteren. Aanvullend droom ik wel van een volledig open wereld die niet meer ingedeeld in landen en grenzen.