"Als het basisinkomen ervoor zou zorgen dat er meer begrip, respect en vertrouwen in onze samenleving zou zijn, dan moeten we er zo snel mogelijk werk van maken!"

Geboren: 1971, Aalst

Professionele bezigheid: Ik ondersteun mijn collega's binnen een grote HR leverancier om op een vlotte manier gebruik te maken van allerlei digitale tools tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Extra info: Ik ben zoon, broer, vader, echtgenoot, collega, vriend... en verder een 'gewone mens' zoals iedereen...

 

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
Ik denk dat een basisinkomen er moet uitzien zoals het in het boek Win for life beschreven wordt: een vast bedrag dat door de overheid aan iedereen, individueel, levenslang, onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt. De echte waarde van een basisinkomen voor iedereen wordt pas duidelijk als het een internationaal/globaal feit zou zijn.

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?
Het basisinkomen zou iedereen een grotere vrijheid bieden om keuzes te maken en het leven meer en beter zelf in eigen handen te nemen. Het zou een betere manier zijn om (basis-)gelijkheid na te streven; beter dan wat we tot nog toe bereikt hebben.

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?
Het lijkt me zeer moeilijk te voorspellen welke verbeteringen er mogelijk zijn: het is een systeem dat fundamenteel verschillend is van wat we kennen; stel je voor dat zo'n innovatie hetzelfde effect zou kunnen hebben als wat de digitale revolutie de laatste decennia verwezenlijkt heeft... En ik zou ook verder willen kijken dan België alleen: we leven al lang niet meer binnen onze eigen landsgrenzen alleen...

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?
Ikzelf zou de vrijheid krijgen om enkele persoonlijke projectjes die nu in de kast liggen te verwezenlijken: tijd om grotere klussen uit te voeren, tijd om meer met muziek bezig te zijn, tijd om digitaal analfabetisme te bestrijden. Voor de studenten binnen het gezin zou het betekenen dat ze nu al kunnen investeren in wat hen boeit en passioneert zonder eerst te moeten werken voor een diploma en pas daarna die passie te kunnen waarmaken.

Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?
Het kost teveel geld? Dat zal berekend en onderbouwd moeten worden... sowieso is het wel duidelijk dat huidige investeringen niet altijd goed renderen; het kan geen kwaad dat er bekeken wordt om deze investeringen eens op een fundamenteel andere wijze te besteden en wat daarvan de gevolgen zouden kunnen zijn.
En niemand zou nog willen werken? Industriële en digitale revolutie hebben toch als doelstelling (ondermeer) gehad dat ons leven kwalitatief zou verbeteren: minder en anders werken lijkt me hiervan een gewenst voordeel. Arbeidsmarkteconomische wetmatigheden zullen er wel voor zorgen dat er nog steeds gewerkt zal worden.

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
De moeilijkste vraag! Het zal een moeilijk evenwicht zijn tussen 'zorgen voor voldoende draagvlak' en 'rekening houden met historische realiteiten'. Traag en langzaam of geleidelijk invoeren van een basisinkomen zal het minste 'pijn' doen, maar de voordelen ervan zullen dan (veel) langer op zich laten wachten. Een grote 'bing bang' zal wellicht zo'n grote schokgolf veroorzaken dat stabiliteit en zekerheid gedurende een tijdje niet gegarandeerd zouden zijn (wat ook belangrijke voorwaarden voor een basisinkomen zouden kunnen zijn).
Laat ons misschien toch maar het werk van specialisten en experten afwachten om uit te maken wat in deze een goede praktijk zou kunnen zijn...

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
O... zijn er dan nog mensen die twijfelen... ;-) Kennis en informatie zijn hierin sleutels: lees boeken, artikels, verslagen van experimenten; ga in gesprek met mensen die hierover een mening hebben en weeg - nadat je geïnformeerd bent - voor jezelf voor- en nadelen tegen elkaar af. Kijk niet alleen naar je eigen situatie, maar bekijk ook eens de situatie van andere mensen uit je buurt en hoe het basisinkomen voor hen een wijziging zou kunnen betekenen.

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Een samenleving waar begrip, respect en vertrouwen vanzelfsprekendheden zouden zijn... is dat te veel gedroomd?