"Er is nog nooit zoveel weelde geweest als heden, alleen wordt onze welvaart niet goed verdeeld."

Geboren: 1980, Tienen

Professionele bezigheid: Calculator (Kostprijsberekenaar in de Bouw)

 

 

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
Een dividend dat je maandelijks ontvangt. Gewoon omdat je ademt, mooi toch. Geen voorwaarden aan het dividend verbonden of vereisten (buiten misschien de nationaliteit). Het dividend mag voldoende hoog zijn om de basis te dekken, zonder luxe. Wel mag ze mee aan de index gekoppeld worden zodat de waarde van het dividend behouden blijft.

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?
Het is een alternatief voor ons huidig sociaal systeem, dat steeds gecompliceerder wordt. Het heeft volgende voordelen:
- het is transparant
- meer individuele vrijheid voor iedereen
- ongelijkheid neemt af (o.a. zelfde startkansen)
- fraude/zwartwerk verdwijnt
- kleinere overheid en minder administratie
- stimulatie voor lokale economie
- duurzamere maatschappij

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?
De focus komt te liggen op de mensen, in positieve zin. Je geeft mensen de kans hun leven te creëren in de richting die ze zelf nastreven, in de richting van hun dromen, Er is geen werkloosheidsval meer, de administratie vereenvoudigt en het geeft individuele vrijheid.
Deze vrijheid gaat mensen doen ondernemen. De lokale economie wordt gestimuleerd, duurzaamheid wordt belangrijker en de gemeenschap gaat er baat bij hebben omdat mensen zich socialer gaan inzetten.

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?
Voor mijn toekomstige kinderen zou ik geen nachtrust moeten laten. Door het dividend (basisinkomen) weet ik dat ze een zekerheid hebben, een goed startpunt om hun doelen te realiseren en hun dromen te achtervolgen. Persoonlijk krijg ik de kans om mijn persoonlijke doelen en projecten na te jagen, dromen te verwezenlijken die ik anders niet aandurf zonder basis. Als gezin geeft dit de vrijheid en ruimte om een goede werk en privé balans te geven. Ook meer tijd te nemen voor familiaal leven.

Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?
Het eerste argument dat je altijd hoort, het kost te veel. Elk nieuw idee wordt altijd eerst als onmogelijk beschouwd, tot er iemand komt en toont dat het mogelijk is. Er is voldoende geld aanwezig om dit te realiseren, er is nog nooit zoveel weelde geweest als heden, alleen wordt onze welvaart niet goed verdeeld. Dit kan met dit dividend verwezenlijkt worden.
Persoonlijk heb ik een positief geloof in de mensen, mijn vermoeden is dat mensen willen ondernemen, hun doelen nastreven en deze realiseren, ze doen wat ze belangrijk vinden. Dit kan werken zijn voor hun eigen of voor iemand anders, alleen kan dit even goed je inzetten zijn voor de gemeenschap (bv ouderzorg). Er gaan altijd uitzonderingen op de regel zijn, die zijn er nu ook.
Werkgevers gaan ook mensen mogen overtuigen voor hun komen te werken, dit kan financieel zijn, een goede tijdregeling, enz... .
Voor bepaalde jobs gaan ze ook betere verloningen mogen aanbieden, zoals huisvuilophalers, zorgkundige, verpleegkundige, zware beroepen, ... .

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
De invoering zou gespreid worden over verscheidene jaren (bv 3 a 4 jaar). Voor het systeem in te voeren gaat er veel mogen veranderen op het vlak van wetgeving, staatsinrichting, financiën, enz... .
Iedereen krijgt het, alleen gaat het stap voor stap ingevoerd worden. Eerst voor de mensen die al en uitkering krijgen door de overheid. Vervolgens voor de personen die werken eerst via een belastingvrije som (in het huidige loon) , om dit in een latere fase door de overheid te laten uitkeren in plaats van de werkgever. Waardoor tevens ook de loonkost voor de werkgever daalt.
Door dit stapsgewijs te doen kunnen de overheidsdiensten aangepast worden naar hun nieuwe taken, bedrijven kunnen zich aanpassen, de maatschappij kan beginnen te veranderen naar het nieuwe sociale systeem.

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
Veel verworven rechten zijn begonnen als een droom, een utopie. Iets wat onmogelijk leek. De vrijheid van meningsuiting, het stemrecht voor iedereen, rechten voor vrouwen, ... eerst leken ze onmogelijk, toch zijn ze er gekomen.
De toekomst is onzeker, en ons huidig sociaal systeem staat onder druk. Als we welvaart willen behouden lijkt het mij gunstig het systeem aan te passen aan de huidige uitdagingen zoals robotica en artificiële intelligentie die veel meer ons werk gaan overnemen van ons. Zodat we tijd krijgen om andere dingen te doen.
Deze systeemwijziging brengt een goede herverdeling van de welvaart met zich.
De herverdeling dringt zicht dus op, en het basisinkomen is daar een goed, als niet de beste oplossing tegen. Dit model investeert in het individu, en geeft mensen een toekomst. Ook gaat het lokale economie stimuleren, zodat er minder lange transporten nodig zijn, goed voor het klimaat en er meer lokaal werk is, dichter bij huis.

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Er zijn zeker nog andere toekomstdromen:
Rechten voor dieren, waardoor ze ook een stem krijgen.
Bescherming van het klimaat voor onze kinderen, en de kinderen van onze kinderen nog een leefbare wereld na te laten.
Een basisinkomen wereldwijd
En de utopie open grenzen, waar dat iedereen in de wereld gelijk is en er geen grenzen zijn.