"Het lijkt een utopie maar de dagdagelijkse realiteit op de arbeidsmarkt toont aan dat het basisinkomen onvermijdelijk zal zijn om ook onze nakomelingen voldoende sociale bescherming te kunnen bieden."

Geboren: 27 maart 1975, Menen

Professionele bezigheid: Basisinkomen activist

 

 

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
Een basisinkomen moet universeel, onvoorwaardelijk en individueel zijn en hoog genoeg om een menswaardig leven te kunnen leven

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?
de onvoorwaardelijkheid en de vrijheid die het zou bieden om je persoonlijk en maatschappelijk te kunnen ontplooien

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?
De koterij die de, op zich goede Sociale Zekerheid, is geworden doorheen de jaren gaan serieus vereenvoudigen en ook eerlijker worden.

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?
Sinds 3 jaar ben ik invalide met een ziekte uitkering, ik ben voor 80% arbeidsongeschikt verklaard. Dit betekent dat ik in principe 20% kan ( mag) werken. Ik ken echter niemand die me voor 20% werk een volwaardig inkomen zou willen betalen. Vandaar doe ik vrijwilligerswerk met een ziekte uitkering. Dit moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden bij het ziekenfonds en recentelijk meldde mijn ziekenfonds me dat mijn jaarlijkse aanvraag nog niet kon behandeld worden door omstandigheden.... Met een basisinkomen zou alles veel efficiënter en ook minder vernederend zijn.

Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?
Uit de beperkte experimenten die er wereldwijd zijn gevoerd, blijkt dat mensen net meer gaan ondernemen en dat het ook helpt bij de emancipatie van de vrouw.

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
Ik zou het basisinkomen geleidelijk invoeren qua hoogte en qua publiek. Qua hoogte omdat op deze manier alle psychologische, sociologische, financiële gevolgen en dergelijke nauwlettend zouden kunnen opgevolgd worden, Qua doelpubliek zou het ook niet eerlijk zijn om bijvoorbeeld direct de pensioenen af te schaffen en te vervangen door een basisinkomen pensioen ( dit lijkt me niet eerlijk voor diegenen die 40 jaar of langer hebben bijgedragen uit arbeid om uiteindelijk hun pensioen te kunnen krijgen. Tot zolang het basisinkomen niet ter hoogte van de armoedegrens ligt, kan niet alles afgeschaft worden van de huidige Sociale Zekerheid. Het moet de bedoeling zijn dat iedereen er individueel en sociaal op vooruit gaat.

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
Het lijkt een utopie maar de dagdagelijkse realiteit op de arbeidsmarkt ( flexibilisering, automatisering en digitalisering) toont aan dat het basisinkomen onvermijdelijk zal zijn om ook onze nakomelingen voldoende sociale bescherming te kunnen bieden.

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Er dient ook verder nagedacht te worden over begrippen als solidariteit,, verbondenheid en het belang van lokale initiatieven en projecten om het socio-cultureel weefsel die de maatschappij vormt te versterken.