"Dat niemand nog zou willen werken is klinkklare nonsens. Ieder mens wil zich verbeteren zowel financieel als emotioneel."

Geboren: 1961, Bree

Professionele bezigheid: Werkloos

 

 

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
Een onvoorwaardelijk inkomen dat volstaat om ruimschoots je basisbehoeften te dekken.

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?
Gelijkheid. Ieder lid van de gemeenschap heeft dezelfde rechten en plichten Zekerheid. Zowel financieel als mentaal Positiviteit. De grondslag van de maatschappij verandert van een negatieve naar een positieve houding tov ieder lid.

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?
De economische groei zou enorm toenemen. Er komt dan een zeer grote groep mensen vrij die terug productief werken kunnen doen. Als geheel zou onze maatschappij veiliger,gezonder en innovatiever worden.

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?
Ik zou gemakkelijker kunnen werken om terug een productieve invulling aan mijn beschikbare tijd te geven,

Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?
Natuurlijk, is het zeer veel geld wat je maandelijks uitkeert, maar momenteel wordt er ook heel veel geld uitgegeven. Alleen zal de return veel hoger zijn als nu. Dat niemand nog zou willen werken is klinkklare nonsens. Ieder mens wil zich verbeteren zowel financieel als emotioneel.

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
Via een stappenplan over een periode van 40 jaar. Voor mij kan je best starten met de 18 jarigen en ieder jaar meegroeien. Voor de anderen moet je de vrije keuze geven of ze willen overstappen of niet. Dit systeem is zo fundamenteel anders dat je dit niet mag invoeren zoals gebeurd met de verhoging van de pensioenleeftijd. Gelijktijdig moet je ook je fiscaal systeem willen herzien. Waar ik voorstander ben om tot een vlaktaks te komen. Dus de eerste stappen zijn om te beginnen met het afschaffen van subsidies. Daarna ga je de vervangingsinkomens harmoniseren. De volgende stappen zijn om de fiscale tarieven te harmoniseren tot 1 tarief. Tevens dien je ook de arbeidsmarkt te harmoniseren en flexibiliseren. Ieder aspect van onze maatschappij zal veranderen dus het zou ons te ver leiden om dit verder uit te werken.

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
Als er een beter alternatief is, graag. Niets is voor eeuwig en alles evolueert continu. Dus ieder idee kan bijdragen tot een betere maatschappij is welkom.

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Meer burgerparticipatie in de besluitvorming Meer rotatie van verantwoordelijken. Vanaf het niveau van diensthoofd zou iedereen om de tien jaar moeten roteren zodat je de huidige baroniën kunt afbreken en corruptie veel minder kans maakt.