"We dragen als maatschappij op termijn toch de gevolgen van ongelukkige mensen op de werkvloer."

Geboren: 1983, Bilzen
Professionele bezigheid: Zelfstandig schrijfster, organisatrice en communicatrice.
Extra info: Lees meer over mij op treesjevanhaeren.be 

 

 

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?
Een onvoorwaardelijk vast bedrag waar iedereen recht op heeft, ongeacht geslacht, woonplaats of andere criteria.

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?
Vrijheid. Creatievelingen als ik krijgen meer slagkracht, zelfstandigen kunnen al eens meer investeren, alleenstaande ouders kunnen al eens een uitstapje meer plannen, ouderen worden financieel zelfstandiger, werklozen kunnen zich vrijer door de markt begeven,...
Daarnaast zullen er ook méér sociale initiatieven ontstaan die hun weerslag zullen hebben op de maatschappij.

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?
Er zouden véél meer mensen aangespoord worden om iets op zelfstandige basis te beginnen als het financiële risico verminderd wordt. Ik wachtte zelf 10 jaren voor ik de stap waagde. Met een basisinkomen zou ik dit veel sneller gedaan hebben.

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?
Ik zou meer kunnen investeren, zowel in materiaal als in samenwerkingsrelaties. Hierdoor zou ik sneller kunnen groeien, waardoor ik weer kan investeren,... etc.
Daarnaast zou ik ook meer tijd kunnen vrijmaken om te besteden aan vrijwilligerswerk. Iets wat ik héél graag wil doen, maar momenteel te weinig tijd voor heb.

Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?Wiskunde was niet mijn beste vak dus de berekeningen laat ik aan een ander over, maar het lijkt me sterk dat het geld dat de dag van vandaag wordt uitgegeven aan allerhande overheidsapparaten en -systemen niet gebruikt zou kunnen worden om het basisinkomen mee te financieren. Er zijn zoveel verlieslatende posten. Schaf die al af en je hebt volgens mij al een mooie spaarpot.
Dat niemand nog zou willen werken, geloof ik niet. Er zullen er natuurlijk zijn die willen stoppen met werken, maar dat willen deze mensen nu ook al, met of zonder basisinkomen. Ongelukkige mensen in functies die ze niet graag uitoefenen zijn nooit een goed idee. Laat hen iets doen wat ze willen doen. We dragen als maatschappij op termijn toch de gevolgen van ongelukkige mensen op de werkvloer. Er zullen andere jobs ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie ('ik wil') en niet meer vanuit een externe motivatie ('ik moet').

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
Zonder al teveel boe of ba. Een halfslachtig basisinkomen brengt altijd een wij/zij-gevoel teweeg. Zodra het rekenhof berekend heeft dat het kan, zou ik direct beginnen met het invoeren ervan en het afschaffen van logge, trage en overbodige structuren. Je kan niet eerst iets afschaffen om pas twee jaren later het basisinkomen in voege te zetten, en andersom (eerst het basisinkomen en daarna zien wat we afschaffen) is ook niet realistisch.
Dit is in mijn ogen een alles of niets situatie.

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?
Praat er over en sta open voor de mogelijkheid. Al te vaak wordt er snel in de verdediging gegaan omdat het raakt aan iets wat we zo lang gewend zijn. Wij, voorstanders van het basisinkomen, willen iedereen - dus ook jou - een betere, vrijere toekomst geven. Waarom zou je daar dan niet even naar luisteren?

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Het zou een mooie wereld zijn als iedereen zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid wat betreft de invulling van zijn leven. Het is niet de baas, de buur, de overheid of de partner die je leven richting geeft, maar jijzelf. Zodra we beseffen dat we zélf alle verantwoordelijkheid in handen hebben, gaat er een hele mooie wereld open waarin iedereen vrije keuzes kan maken.