"De meeste mensen willen een zinvol leven, hun talenten gebruiken - als vrijwilliger of betaald."

Geboren: 1960, Turnhout

Professionele bezigheid: trekvogel, vrijwilligster, schrijfster, dromenwaarmaakster, vriendin, 'natuurlijke' coach, superbudgetteerder, (groot)moeder, ...

Extra info
Om de een of andere reden red ik het al heel mijn leven praktisch zonder eigen inkomen, ook geen uitkering. Blijkbaar heb ik altijd wat ik NODIG heb, en ik heb een groot talent om met heel weinig tevreden te zijn en maar heel weinig geld nodig te hebben voor mijn eigen behoeften. Dat is mijn (materiële) rijkdom....

Wat versta jij onder een basisinkomen? Hoe moet dit er volgens jou uitzien?

Een basisinkomen zorgt ervoor dat elke Belg kan overleven. Het zou minstens zoveel moeten bedragen als een huidig leefloon, en waarschijnlijk iets meer om werkelijk een impact te hebben op de levenskwaliteit van mensen.

Wat zijn de grootste voordelen van een basisinkomen?

Geen enkel mens in onze samenleving verdient het vernederd te worden door een tekort aan bestaansmiddelen (met of zonder 'uitkering' - alleen al het woord klinkt vernederend...). Iederéén heeft talenten, óók wie niet in een van onze vakjes past! Dankij een basisinkomen kan élk talent aan bod komen, op de manier waarop dat iemand en dus de samenleving het gelukkigst maakt. En het is DE oplossing voor burn-out en andere (stress)ziekten! Een gigantische besparing in de ziektekosten...

Wat zou er in België verbeteren dankzij een basisinkomen?

- onderschat de psychische impact niet!
- veel minder stress
- dus gelukkigere mensen
- en dus minder wanhoop en agressie
- administratieve vereenvoudiging op alle vlakken, te beginnen met de sociale zekerheid

Wat zou er op persoonlijk vlak (voor jezelf, voor je familie) veranderen met een basisinkomen?

Ik zou voor het eerst in mijn leven een eigen, maandelijks, vast inkomen hebben... Wat een weelde...
Twee nadelen die vaak aan bod komen bij een basisinkomen zijn: het kost te veel geld en niemand zou nog willen werken. Wat denk jij hierover?
Er wordt vooral heel veel geld verspild in onze samenleving, ook in natura. Als superbudgetteerder zou ik daar eerst iets aan doen!
Verder kost ons huidige systeem ook handenvol geld, en vooral de ziektekosten voor burn-outs, depressies enz. kosten de maatschappij ook veel.
En natuurlijk zouden mensen nog willen werken! Een tijdje 'vakantie' is fijn, maar dat basisinkomen biedt zéker geen luxe. Bovendien willen de meeste mensen een zinvol leven, en daar hoort vanzelf bij dat je je talenten letterlijk en figuurlijk 'te gelde' maakt, als vrijwilliger of betaald. Dat kun je met een basisinkomen vrijer beslissen. Kortom, een basisinkomen geeft meer levensvrijheid en maakt dus gelukkiger, en dat komt de hele samenleving ten goede!

Als je minister van basisinkomen zou zijn, hoe zou je het in de praktijk invoeren in België?
Daar heb ik geen idee van. Onze samenleving is te complex om daar als volslagen leek een verstandig antwoord op te kunnen geven. Ik zou dat door technocraten laten bekijken, dus volkomen partijpolitiek neutraal.
Dus ja, als ik minister was, zou ik experts aanstellen om goed te onderzoeken hoe we dat best aanpakken zonder dat de bevolking eerst een hoop ellende moet ondergaan eer het oude systeem afgebroken is en het nieuwe in de plaats...

Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen?

Oordeel niet zonder je geïnformeerd te hebben. Lees met een open geest boeken en artikels van voorstanders, stel constructief-kritische vragen, zodat het idee verder verfijnd kan worden. Het zal meer kans op slagen hebben en de twijfels overbodig maken.

Heb je nog andere toekomstdromen om een betere samenleving te verwezenlijken naast het basisinkomen?
Ik leef gewoon zo... Ik help de samenleving beter maken door mijn levenswijze en door dromen waar te maken. Niet allemaal, hoor. Sommige dromen zijn het charmantst als ze dromen blijven. :-)