Waarom VZW Eight?

De opbrengst van mijn boek gaat naar Eight omdat ik geloof in de kracht van basisinkomen in ontwikkelingssamenwerking.

Het bekendste bewijs van de kracht van basisinkomen in ontwikkelingssamenwerking is een proefproject in India, waarover ondermeer Guy Standing het boek 'Basic Income: A Transformative Policy for India' schreef. 6000 mannen, vrouwen en kinderen in negen Indische dorpen kregen een maandelijks basisinkomen gedurende anderhalf jaar. Het bedrag was onvoorwaardelijk. Het project was universeel. Er werd vastgesteld dat de overgrote meerderheid het geld wijselijk besteedde. De paternalistische verwachting dat mensen hun geld zouden vergooien aan bv. alcohol werd sterk ontkracht. Nee, deze mensen gebruikten hun geld voor hun kinderen en hun toekomst, net zoals u en ik dat ook zouden doen.

Cash transfers als instrument van ontwikkelingssamenwerking kennen jammer genoeg nog maar een voorzichtige start. Maar er zijn moedige durvers. De organisatie Eight ging er in 2017 actief mee aan de slag in Oeganda. Het geeft gedurende 2 jaar een onvoorwaardelijk basisinkomen aan alle inwoners van een dorp in Oeganda. Het experiment wordt onafhankelijk geëvalueerd door de Universiteit Gent met een nulmeting, 2 opvolgonderzoeken in 2017 en 2018 en een eindevaluatie in 2019. De Universiteit van Wageningen zal betrokken zijn bij de opschaling van het experiment. Eight doet het pilootproject op kleine schaal om er ook uit te kunnen leren en het daarna op grotere schaal in meer dorpen te introduceren. Steven Janssens en Jenne Decleir maken een documentaire dat het verhaal van dag tot dag opvolgt. 

Eight gaat resoluut voor het ontwikkelen van innovatie in de sector van ontwikkelingssamenwerking: evidence based werken, efficiënte hulp en digitalisering.